Prijzen

De prijzen voor gebruik van onze lokalen en terreinen zijn afhankelijk van het type gebruiker. Groepen in overnachting betalen minder en hebben voorrang bij het aanvragen van hun verblijf. Klik op de categorie waaronder jouw reservatie valt om de samenstelling van het tarief te zien. De totale kostprijs is steeds de som van alle vermelde posten.

Elke reservatie omvat minstens een deeltje van het gebouw. Je kan niet enkel het terrein boeken.

Verblijf (jeugd)groepen in het gebouw

We leggen ons toe op verblijf voor jeugdkampen. maar ook andere groepen mogen een aanvraag indienen. In het gebouw kunnen tot 75 personen slapen; we zijn weliswaar erkend voor 99 personen, maar dan wordt het érg knus.

Lees meer...

Kom je met een grote groep, dan kan je het gebouw combineren met tenten op de kampeerweide (overkant van het water). De weide heeft geen nutsvoorzieningen. Onderstaande prijzen blijven van toepassing voor de hele groep. Voor elke jeugdgroep, of het nu een weekend of een volledig kamp is, worden de onderstaande 6 kostenposten opgeteld en aangerekend.

PER PERIODE VAN 24u

PER VOLLEDIGE VERBLIJFSPERIODE

* zie definities en veelgestelde vragen onderaan
Items met een # zijn prijzen van 28 juni tot 11 augustus; buiten deze periode halveren we dit!

Verblijf (jeugd)groepen in tenten *

Er zijn verschillende mogelijkheden om op onze terreinen te verblijven in tenten. Lees alle informatie onder het menu 'kamperen'. Het is steeds verplicht om minstens het sanitair van het lokaal toe te voegen aan je reservatie.

Lees meer...

Als je meer delen van het lokaal wil gebruiken dan enkel het sanitair, dien je de andere prijzentabel (categorie gebouw) te raadplegen. Het (kampeer)terrein is namelijk altijd gratis inbegrepen als je het gebouw reserveert.

PER PERIODE VAN 24u

PER VOLLEDIGE VERBLIJFSPERIODE

*zie definities en veelgestelde vragen onderaan

Gebruik door particulieren of bedrijven

We geven de voorkeur aan kampen voor jeugdgroepen, maar je kan steeds een aanvraag indienen voor een event dat je organiseert en niet verder dan vier maanden in de toekomst ligt. 

Lees meer...

Overdag mogen er maximaal 300 personen tegelijkertijd aanwezig zijn in het gebouw (incl 99 personen op de verdieping). 'Bij een laatavond- of nachtevent zijn dat er maximaal 200 (incl 99 personen op de verdieping). Fuiven zijn niet toegelaten! Nooit versterkte muziek buiten; geen lawaai na 22u.

PER DAGDEEL

PER VOLLEDIGE GEBRUIKSPERIODE

*zie definities en veelgestelde onderaan

Gebruik door leden of medewerkers De Wilde Eend

Voor medewerkers en leden van De Wilde Eend hanteren we een speciaal tarief voor het pakket van diensten dat we aanbieden.

Lees meer...

Overdag mogen er maximaal 300 personen tegelijkertijd aanwezig zijn in het gebouw (incl 99 personen op de verdieping). 'Bij een laatavond- of nachtevent zijn dat er maximaal 200 (incl 99 personen op de verdieping). Fuiven zijn niet toegelaten! Nooit versterkte muziek buiten; geen lawaai na 22u.

PER DAGDEEL

PER VOLLEDIGE GEBRUIKSPERIODE

*zie definities en veelgestelde vragen onderaan

Definities

Lees hier wat elke gebruikte term uit de prijslijst (met een * gemarkeerd) betekent.
Lees meer...

Dagdeel: Als je verblijf meerdere dagdelen overlapt, moet je deze allemaal volledig reserveren. Het begrip 'dagdeel' komt enkel voor bij gebruik door particulieren / bedrijven of leden De Wilde Eend.

Tenten: Als we het over 'kamperen' of 'tenten' hebben, bedoelen we slaaptenten. Alle andere informatie over kamperen vind je hier.

Verdieping: De verdieping omvat de grote slaapzaal en extra sanitair.

Energie - gas - water: Volgens verbruik en afgerekend aan de vigerende tarieven. Deze tarieven worden vastgesteld bij het begin van de gebruiks- of verblijfsperiode. Ons gebouw voldoet aan moderne normen en heeft enkele verbruik besparende technieken zoals verwarming met timers en tijdelijk warm water na een duw op een drukknop.

Hygiëne: Forfait richtwaarde van € 50 per 10 dagen. Omvat het aanvullen van papieren handdoekjes, toiletpapier, handzeep, vuilzakken, ... 

Afvalverwerking bij verblijf (jeugd)groepen: Richtprijs van € 500 voor een verblijf van 10 dagen. Bij kortere verblijven en afhankelijk van de grootte van de groep wordt deze kost lineair verminderd.

Afvalverwerking bij gebruik door derden: Bij gebruik van max 48u; voor langere gebruiksperiodes een hoger tarief op maat.

Schoonmaak: Deze post is verplicht! Zelf veegschoon achterlaten is de norm.

Waarborg: Te voldoen per overschrijving vóór aankomst. Dit bedrag wordt teruggestort uiterlijk 2 weken na afloop van de gebruiksperiode. De aanbieder behoudt het recht voor om tot 14 dagen na afloop van de verblijfsperiode een schadedossier op te maken en de kosten in mindering te brengen van de waarborg.

Alle weergegeven prijzen zijn incl BTW

Veelgestelde vragen

Het antwoord op de meest voorkomende vragen in verband met je verblijf.
Lees meer...

Wat is het start- en einduur bij een meerdaags verblijf van een groep?

Je bent welkom vanaf 12u 's middags op de eerste dag van het contract. De laatste dag moet je vertrekken voor 10u30 in de ochtend. Deze uren zijn bindend, tenzij op voorhand expliciet andere uren zijn afgesproken. We kunnen bijvoorbeeld afspreken dat je om 10u30 het gebouw verlaat, maar nog niet de terreinen.

Kan ik enkel het terrein reserveren - zonder binnenruimte - voor mijn dagactiviteit?

Nee, voor gebruik van de terreinen - ook zonder overnachting (dagrecreatie) - moet je het gebouw reserveren; minimaal het gelijkvloers (sanitair en polyvalente zaal). De keuken en de verdieping zijn optionele extra's.

Kan ik enkel het terrein reserveren om te kamperen, zonder gebruik te maken van enige faciliteit van het gebouw?

Nee, groepen die willen kamperen moeten minimaal het sanitair mee opnemen in hun reservatie. Je kan ook grotere delen van het gebouw boeken bij je kampeerkamp. Maar dan moet je je reservatie beschouwen als een boeking van het gebouw, met tenten als optionele extra.

Kan ik de keuken gebruiken zonder de polyvalente zaal te reserveren?

Nee, de keuken is verbonden met de polyvalente zaal en kan enkel in omgekeerde richting met een slot afgescheiden worden. Dit wil zeggen: Je kan de polyvalente zaal reserveren zonder de keuken, maar niet omgekeerd! Bekijk het prijzenoverzicht van de categorie waartoe je reservatie behoort om te zien welke boekingsopties je hebt.

Mogen we kiezen om de verdieping niet te boeken en onze groep laten overnachten op het gelijkvloers?

Ja, je mag de polyvalente zaal op het gelijkvloers als slaapzaal gebruiken. Let wel op de volgende nadelen:

Wat met de voorzieningen op de kampeerweide?

Je vindt alle noodzakelijke info onder het menu 'kamperen'.

Mag ik een kampvuur maken op het terrein?

Ja, maar enkel in de daarvoor voorzien vuurschaal aan de kampvuurcirkel (gelegen op de weide aan de overkant van de Leie; zie foto's). Neem zelf je brandhout mee en zorg dat de vuurschaal geleegd is na afloop van je verblijf! De kampvuurcirkel ik gekend en goedgekeurd bij de gemeente.

Hoe verloopt de reservering en kan ik een optie nemen?

Als je een optie wil nemen op een bepaalde periode (controleer de beschikbaarheid), dien je een reservatie aanvraag in te sturen. Het invullen van dit formulier is niet bindend, maar laat toe om een correct contractvoorstel op te maken en door te sturen. je moet binnen de 10 dagen bevestigen door het contract getekend terug te sturen. Na 10 dagen kunnen we eenzijdig de optie en het contractvoorstel laten vervallen. Eens het contract getekend is, moet je de waarborg betalen en houden we contact voor de verdere praktische afspraken.

Hoe verloopt de betaling?

Na ondertekening van het contract betaal je een waarborg binnen de 8 dagen. Deze geldt ook als voorschot. Het saldo wordt later voldaan met een timing in onderling overleg. Bij afloop van de verblijfsperiode wordt de eindafrekening gemaakt a.h.v. de 'Nota voor Waarborg' (een bijlage van het contract). Alle kosten in meer en min worden opgelijst en afgehouden van de waarborg. Wat overblijft wordt terugbetaald binnen de 14 dagen na afloop van het contract. Kostenposten bestaan uit deze niet-limitatieve lijst: